डा. अरुणा उप्रेती

जनस्वास्थ्यविद्

जब भोजनमा विष पर्छ

क्षमा याचनासहित “दहि चिउराको” पक्षमा

बच्चाको तालुमा पटक पटक तेल लगाउन हुँदैन