संक्रमितको मृत्यु

  • गृह
  • संक्रमितको मृत्यु

९९ जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु

आज ६८ जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु