डा. रामहरि चापागाईँ

नेपालमा हैजाविरुद्ध खोपको परीक्षण, के छ फाइदा ?