डा.सन्तोष अधिकारी

नेपालमा हैजाविरुद्ध खोपको परीक्षण, के छ फाइदा ?